Anasayfa arrow Yayınlarımız arrow Bilgi Treni Tüm Dersler Yaprak Testleri 1-8
Bilgi Treni Tüm Dersler Yaprak Testleri 1-8 E-posta

1 - 8. sınıflara yönelik Bilgi Treni Tüm Dersler Yaprak Testleri, her sınıf seviyesinde tüm dersleri içerecek biçimde ayrı ayrı bölümler hâlinde tasarlanmıştır.

KOZA Çalışma Yaprakları ile paralel kullanabileceğiniz bu ürünler, her bir derse ait öğretim programları ve programlar üzerinde yapılan son değişikliklere uygun olarak hazırlanmıştır. Çoklu zekâ kuramına uygun olarak hazırlanan, bol görselli sorular içeren Bilgi Treni Tüm Dersler Yaprak Testleri (1-8. sınıflar), dersin/programın özelliğine göre ünite, tema ve öğrenme alanları biçiminde gruplandırılmıştır.

Sevgili Öğrenciler,
Değerli Öğretmenler ve Veliler,

Her çağda, her toplumda ve her yaşta insanın yaptığı en önemli etkinlik eğitimdir. Eğitim; önceden belirlenmiş amaçlar ve ilkeler doğrultusunda bireyin gerekli bilgi ve becerileri elde etmesini, kişiliğini geliştirmesini ve toplum yaşamına hazırlanmasını içeren bir süreçtir. Bu sürecin bütünü ele alındığında öğrenme – öğretmen etkinlikleri kadar ölçme ve değerlendirme de çok önemli bir basamak oluşturmaktadır.
Ölçme ve değerelendirme çalışmalarıyla; dersin porgramında belirtilen kazanımların gerçekleşip gerçekleşmediği, hangi alanlarda öğrenme eksikliklerinin bulunduğu, öğrencilerin hangi seviyede olduğu belirlenebilir ve elde edilen sonuçlara göre gerekli önlemler alınabilir.

Bu çalışmalar;
* Öğrenci için çok önemlidir. Hangi düzeyde kazanıma / bilgiye sahip olduğunu belirleyerek o alana yönelik çalışmalara ağırlık verir.
* Veli için çok önemildir. Çocuğunun öğrenme durumunu ve bulunduğu seviyeyi bilerek gerekli desteği sağlar.
* Öğretmen için çok önemlidir. Öğrenmenin hangi alanlarda gerçekleşip gerçekleşmediğini belirleme, öğretim sürecini gözden geçirme ve yeni öğretme etkinlikleri planlamasına yardımcı olur.
Bu değerlendirmelerin de ünite / tema, öğrenme alanı ve kazanımların verilişinin hemen ardından yapılması uygulana gelen bir yöntemdir. Bu bağlamda öğretmen ve velilerin;
* Ders programlarına uygun,
* Farklı zekâ alanlarına yönelik,
* Yapılandırıcı yaklaşımın benimsendiği,
* 6. sınıftan itibaren girecekleri SBS’ye, bu sisteme uygun sorularla öğrencileri şimdiden alıştıracak özellikte,
* Alanında uzman eğitimcilerce hazırlanmış,
* Kaliteli ve güvenilir yayınlara gereksinimi artmaktadır.
Bu gerçekler ve gereksinimlerden hareketle yayınevimizce SBS’ye hazırlık için Tüm Dersler “Bilgi Treni Yaprak Testleri” tüm öğrenci, veli ve öğretmenlerin hizmetine sunulmuştur.

Bilgi Treni Tüm Dersler Yaprak Testleri;

* Her sınıf seviyesinde tüm dersleri içerecek biçimde ayrı ayrı bölümler hâlinde tasarlanmıştır.
* Testlerin tümü, öğretim programlarına ve programlar üzerinde yapılan son değişikliklere uygun olarak hazırlanmıştır.
* Yaprak testler, dersin/programın özelliğine göre ünite, tema ve öğrenme alanları biçiminde gruplandırılmıştır.
* Yaprak testelerde her bir soru, bir kazanımı temsil etmektedir. Mümkün olduğunca tüm kazanımların verilmesine çalışılmıştır.
* Yaprak tesler, işlenen konuya, kazanıma bağlı olarak istenilen zamanda ve istenilen sırayla kullanılabilme özelliğine sahiptir. Konuya uygun testin koparılarak kullanılması, öğretmen tarafnıdan da toplu hâde değerlendirilmesi; veliye bilgilendirme amaçlı gönderilmesi ya da öğrenci ürün dosyasında saklanması vb. birçok şekide kullanılabilecek özelliktedir.

1. Sınıf Bilgi Treni Tüm Dersler Yaprak Testleri;
Türkçe dersinde; toplam sekiz temaya ait, onar sorudan oluşan 13 adet konu yaprak testi ve yıl sonunda kullanılmak üzere 2 adet genel değerlendime testi
Matematik dersinde öğrenme alanlarına göre planlanmış onar soruluk toplam 15 adet konu yaprak testi ve 2 adet genel değerlendirme testi
Hayat bilgisi dersinde üç temaya ait, onar soruluk 12 adet konu yaprak testi ve 2 adet genel değerlendirme testi bulunmaktadır.

2. Sınıf Bilgi Treni Tüm Dersler Yaprak Testleri;
Türkçe dersinde; toplam sekiz temaya ait, onbeşer sorudan oluşan 16 adet konu yaprak testi ve yıl sonunda kullanılmak üzere 2 adet genel değerlendime testi
Matematik dersinde öğrenme alanlarına göre planlanmış onbeşer soruluk toplam 14 adet konu yaprak testi ve 4 adet genel değerlendirme testi
Hayat bilgisi dersinde üç temaya ait, onbeşer soruluk 12 adet konu yaprak testi ve 2 adet genel değerlendirme testi bulunmaktadır.

3. Sınıf Bilgi Treni Tüm Dersler Yaprak Testleri;
Türkçe dersinde; toplam sekiz temaya ait, onbeşer sorudan oluşan 16 adet konu yaprak testi ve yıl sonunda kullanılmak üzere 2 adet genel değerlendirme testi
Matematik dersinde öğrenme alanlarına göre planlanmış onbeşer soruluk toplam 16 adet konu yaprak testi ve 4 adet genel değerlendirme testi
Hayat bilgisi dersinde üç temaya ait, onbeşer soruluk 12 adet konu yaprak testi ve 4 adet genel değerlendirme testi bulunmaktadır.

4. Sınıf Bilgi Treni Tüm Dersler Yaprak Testleri;
Türkçe dersinde; toplam sekiz temaya ait, onbeşer sorudan oluşan 16 adet konu yaprak testi ve yıl sonunda kullanılmak üzere 2 adet genel değerlendime testi
Matematik dersinde öğrenme alanlarına göre planlanmış onbeşer soruluk toplam 19 adet konu yaprak testi ve 3 adet genel değerlendirme testi
Fen ve Teknoloji dersinde öğrenme alanlarına göre planlanmış, onbeşer soruluk 14 adet konu yaprak testi ve 2 adet genel değerlendirme testi
Sosyal Bilgiler dersinde öğrenme alanlarına göre planlanmış, onbeşer soruluk 14 adet konu yaprak testi ve 2 adet genel değerlendirme testi bulunmaktadır.

5. Sınıf Bilgi Treni Tüm Dersler Yaprak Testleri;
Türkçe dersinde; toplam sekiz temaya ait, onbeşer sorudan oluşan 16 adet konu yaprak testi ve yıl sonunda kullanılmak üzere 2 adet genel değerlendime testi
Matematik dersinde öğrenme alanlarına göre planlanmış onbeşer soruluk toplam 19 adet konu yaprak testi ve 3 adet genel değerlendirme testi
Fen ve Teknoloji dersinde öğrenme alanlarına göre planlanmış onbeşer soruluk toplam 14 adet konu yaprak testi ve 2 adet genel değerlendirme testi
Sosyal Bilgiler dersinde öğrenme alanlarına göre planlanmış onbeşer soruluk toplam 14 adet konu yaprak testi ve 2 adet genel değerlendirme testi bulunmaktadır.

Bilgi Treni, öğrenmeye ve bilgiye önem veren yolcularını bekliyor! İyi yolculuklar...

 
< Önceki   Sonraki >
RocketTheme Joomla Templates